Afstand – tijd – snelheid

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de gemiddelde snelheid berekenen wanneer afstand en tijdsduur gegeven zijn;
  • de afstand berekenen wanneer gemiddelde snelheid en tijdsduur gegeven zijn;
  • aantonen en uitleggen dat gemiddelde snelheid afhankelijk is van fysieke vermoeidheid of andere factoren.

Blok 3, Les 18