Aftrekken met de aftrekkingshalter of door te compenseren

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • toepassen dat bij een aftrekking het verschil van twee getallen niet verandert als bij beide termen hetzelfde getal opgeteld of van beide termen hetzelfde getal afgetrokken wordt (= aftrekkingshalter);
  • aftrekkingen oplossen door te werken met compensatie;
  • bij aftrekkingen met enerzijds natuurlijke getallen en anderzijds met kommagetallen een oplossingsmanier kiezen op basis van inzicht in de structuur van de getallen en in de eigenschappen
    van de bewerkingen.

Blok 5, Les 8