Aftrekken tot en met 10

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • handelingen die verwijzen naar de bewerking aftrekken, wegdoen, wegnemen, verminderen ? verwoorden, schematiseren en noteren en daarbij de begrippen aftrekking, minteken, min en verschil correct gebruiken en toepassen;
  • de elementaire aftrekkingen oplossen waarbij het aftrektal ? 10 is;
  • bij oorzaak-veranderings- en vergelijkingsopgaven de passende formule noteren bij een verhaal en bij een formule een rekenverhaal maken.

Blok 5, Les 1