Analyse van de natuurlijke getallen tot 1 000

Op het einde van de les kunnen de leerlingen:

  • tellen met sprongen van 1, 10 en 100 en de veelvouden daarvan op een getallenas plaatsen;
  • getallen die in woorden geschreven staan, schrijven in cijfers;
  • getallen ordenen van groot naar klein en omgekeerd.

Blok 1, Les 5