Beelddiagrammen en blokdiagrammen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen op
hun niveau:

  • een onderscheid maken tussen een beeld- en een blokdiagram;
  • een beeld- en blokdiagram lezen en interpreteren;
  • een beeld- en blokdiagram tekenen;
  • eenvoudige vragen met gegevens uit een diagram oplossen.

Blok 7, Les 21