Beelddiagrammen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen op hun niveau:

  • een beelddiagram maken;
  • een beelddiagram lezen en interpreteren;
  • eenvoudige vragen met gegevens uit een diagram oplossen.

Blok 7, Les 3