Betalen, teruggeven, wisselen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de bestaande biljetten en muntstukken tot 100 euro gebruiken bij het betalen, weergeven en wisselen;
  • de volgende afkortingen en symbolen lezen en noteren: euro, ?, EUR;
  • op verschillende manieren eenzelfde bedrag betalen en de best passende betalingswijze kiezen.

Blok 4, Les 8