Betalen, wisselen en teruggeven

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een gevraagd bedrag correct betalen met biljetten en munten;
  • geldwaarden op verschillende manieren noteren;
  • teruggeven wanneer er te veel wordt betaald.

Blok 1, Les 7