Breuk nemen van een getal

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een aantal van een hoeveelheid uitdrukken in een breuk;
  • een breuk (noemer ? 10) nemen van een getal en een grootheid;
  • breuken op een getallenas plaatsen.

Blok 2, Les 11