Breuken – kommagetallen – verhoudingen – kansen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de evenredigheidsfactor berekenen;
  • de verhoudingstabel gebruiken en onderzoeken;
  • recht evenredige grootheden benoemen.

Blok 3, Les 1