Brutto – tarra – netto

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • verwoorden dat het nettogewicht het gewicht is zonder de verpakking;
  • verwoorden dat het brutogewicht het gewicht is van de inhoud en de verpakking;
  • verwoorden dat het tarragewicht het gewicht is van de verpakking;
  • vraagstukken i.v.m. bruto, tarra en netto correct oplossen en hierbij gebruikmaken van het stappenplan op de flap op het werkboek om
    vraagstukken tot een goed einde te brengen.

Blok 3, Les 21