Cijferen: aftrekken tot 1 000 met ??n keer ontlenen (2)

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • het verschil schatten voor het cijferen;
  • twee natuurlijke getallen cijferend aftrekken in de verkorte vorm, waarbij ??n keer wordt ontleend;
  • het verschil controleren door het te vergelijken met de schatting.

Blok 5, Les 9