Cijferen: aftrekken tot 1 000 met ??n keer ontlenen (1)

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • het verschil schatten voor het cijferen;
  • twee natuurlijke getallen cijferend aftrekken met ??n keer ontlenen;
  • de uitkomst van de bewerkingen controleren door te vergelijken met de schatting.

Blok 5, Les 8