Cijferen: aftrekken tot 1 000 met twee keer ontlenen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • het verschil schatten voor het cijferen;
  • twee natuurlijke getallen cijferend aftrekken met twee keer ontlenen in de verkorte vorm;
  • de uitkomst van de bewerkingen controleren door te vergelijken met de schatting

Blok 6, Les 4