Cijferen: delen met en zonder rest

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • delingen met of zonder rest uitvoeren met het cijferalgoritme;
  • het quoti?nt van een deling schatten en die schatting gebruiken om de uitkomst te controleren.

Blok 7, Les 22