Cijferen: delen tot 1 000 (1)

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • opgaande delingen uitvoeren waarbij elk cijfer deelbaar is, met MAB-materiaal en met het cijferalgoritme;
  • het quoti?nt van een deling schatten en die schatting gebruiken om de uitkomst te controleren.

Blok 6, Les 15