Cijferen: kommagetal vermenigvuldigen met kommagetal

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de cijferprocedure om een kommagetal met een kommagetal te vermenigvuldigen toepassen;
  • de uitkomst van een berekening bij benadering bepalen door te schatten;
  • een cijferoefening controleren door gebruik te maken van een schatting en/of een zakrekenmachine.

Blok 5, Les 9