Cijferen: kommagetallen delen door een natuurlijk getal van ten hoogste twee cijfers

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • kommagetallen delen door te cijferen (deler is een natuurlijk getal < 100) tot op 1 of 0,1 of 0,01 of 0,001 nauwkeurig;
  • een schatting uitvoeren om de uitkomst bij benadering te bepalen;
  • een cijferoefening controleren door gebruik te maken van een schatting en/of een zakrekenmachine.

Blok 3, les 8