Cijferen: natuurlijk getal vermenigvuldigen met kommagetal

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de cijferprocedures om een natuurlijk getal te vermenigvuldigen met een kommagetal begrijpen en toepassen;
  • spontaan schatten en verwoorden waarom een schatting nuttig is;
  • een cijferoefening controleren door gebruik te maken van een schatting en/of een zakrekenmachine.

Blok 2, Les 12