Cijferen: opgaande delingen met honderdtal kleiner dan de deler

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • opgaande delingen waarbij het cijfer van de honderdtallen niet deelbaar is en waarbij het honderdtal kleiner is dan de deler, uitvoeren met MAB-materiaal en met het cijferalgoritme;
  • het quoti?nt van een deling schatten en die schatting gebruiken om de uitkomst te controleren.

Blok 7, Les 11