Cijferen: optellen en aftrekken tot 10 miljoen en tot op 1 duizendste

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • schattend rekenen om de uitkomst van een berekening bij benadering te bepalen of te controleren;
  • maximaal 5 getallen cijferend optellen en aftrekken (de som/het verschil is kleiner dan 10 miljoen en heeft maximaal 3 cijfers na de komma);
  • de uitgevoerde bewerkingen controleren door de uitkomst te vergelijken met de schatting, de omgekeerde bewerking te maken en/of de zakrekenmachine te gebruiken.

Blok 2, Les 12