Cijferen: optellen tot 1 000 met onthouden

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de som schatten;
  • twee natuurlijke getallen optellen met overschrijding (som < 1 000);
  • de uitkomst van de optelling controleren door te vergelijken met de schatting.

Blok 4, Les 14