Cijferen: optellen tot 1 000 zonder onthouden

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de som schatten voor het cijferen;
  • twee natuurlijke getallen cijferend optellen zonder overschrijding (som < 1 000);
  • de uitkomst van de bewerkingen controleren door te vergelijken met de schatting.

Blok 4, Les 7