Cijferen: optellen tot 10 000

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • twee of drie natuurlijke getallen cijferend optellen zonder en met overschrijding (som < 10 000);
  • de som schatten voor het cijferen;
  • de som controleren door te vergelijken met de gemaakte schatting.

Blok 1, Les 11