Cijferen: vermenigvuldigen met natuurlijke getallen en kommagetallen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • het product schatten;
  • een natuurlijk getal kleiner dan 10 vermenigvuldigen met een ander natuurlijk getal van maximaal 6 cijfers of met een kommagetal van maximaal 4 cijfers;
  • het product controleren door het te vergelijken met de schatting of door de opgave op te lossen met de zakrekenmachine.

Blok 3, Les 9