Cijferen: vermenigvuldigen met natuurlijke getallen tot 1 000 000

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • natuurlijke getallen vermenigvuldigen door te cijferen (vermenigvuldiger < 10 en product ? 1 000 000);
  • de cijferprocedure begrijpen en toepassen;
  • een cijferoefening controleren door gebruik te maken van een schatting en/of een zakrekenmachine.

Blok 2, Les 10