Cijferen: vermenigvuldigen tot 1 000 met onthouden

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • vermenigvuldigingen tot 1 000 met ??n keer onthouden uitvoeren met MAB-materiaal en door te cijferen;
  • het algoritme uitvoeren op basis van inzicht in de structuur van de getallen en in het plaatswaardesysteem van ons talstelsel;
  • een schatting van het product maken en die gebruiken om de uitkomst te controleren.

Blok 6, Les 8