Cijferen: vermenigvuldigen tot 1 000 zonder onthouden

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • vermenigvuldigingen tot 1 000 zonder onthouden uitvoeren met MAB materiaal;
  • het algoritme uitvoeren op basis van inzicht in de structuur van de getallen en in het plaatswaardesysteem van ons talstelsel;
  • een schatting van het product maken en die gebruiken om de uitkomst te controleren.

Blok 5, Les 11