Cirkels

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de eigenschappen van een cirkel herkennen, onderzoeken en verwoorden;
  • een cirkel met gegeven straal tekenen met een passer;
  • de termen middelpunt, straal, middellijn en diameter verklaren en correct gebruiken.

Blok 3, Les 15