Constructies

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • constructies uitvoeren met voorschriften op foto of tekening, met plattegronden of met verbaal gegeven voorschriften.

Blok 7, Les 12