Constructies en blokkenbouwsels

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • bouwplannen van blokkenbouwsels tekenen in vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht (met hoogtegetallen);
  • zich een voorwerp of situatie vanuit verschillende gezichtspunten voorstellen;
  • bouwplannen aan de juiste constructie koppelen.

Blok 5, Les 1