Coordinaten

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • op een rooster en een plattegrond met gegeven co?rdinaten een plaats aanduiden;
  • op een rooster en een plattegrond bij een gegeven plaats de co?rdinaten noteren.

Blok 4, Les 5