De deeltafel van 10

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een hoeveelheid verdelen in 10 gelijke delen;
  • nagaan hoeveel keer 10 in een hoeveelheid gaat (zonder rest);
  • de deeltafel van 10 reproduceren en noteren met een formule;
  • de deeltafel van 10 in relatie brengen met een herhaalde aftrekking en met de maaltafel;
  • de passende begrippen gebruiken: verdelen, de helft, deling, deelteken en quoti?nt.

Blok 3, Les 5