De deeltafel van 2

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • delingen door 2 uitvoeren en verwoorden met de passende begrippen: verdelen, de helft, deling, deelteken en quoti?nt;
  • nagaan hoeveel keer 2 in een hoeveelheid gaat;
  • de deeltafel van 2 reproduceren en noteren met een formule;
  • een deling door 2 verbinden aan de corresponderende vermenigvuldiging met 2.

Blok 2, Les 18