De deeltafel van 4 (dit filmpje is niet beschikbaar)

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een hoeveelheid verdelen in vier gelijke delen en nagaan hoeveel keer 4 in een hoeveelheid gaat (zonder rest);
  • de deeltafel van 4 reproduceren en noteren met een formule;
  • de deeltafel van 4 in relatie brengen met een herhaalde aftrekking en met de maaltafel;
  • de passende begrippen gebruiken: verdelen, deling, deelteken en quoti?nt.

Blok 4, Les 5