De deeltafel van 5

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een hoeveelheid verdelen in 5 gelijke delen;
  • nagaan hoeveel keer 5 in een hoeveelheid gaat (zonder rest);
  • de deeltafel van 5 reproduceren en noteren met een formule;
  • de deeltafel van 5 in relatie brengen met een herhaalde aftrekking en met de maaltafel;
  • de passende begrippen gebruiken: verdelen, deling, deelteken en quoti?nt.

Blok 3, Les 11