De deeltafel van 6

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een hoeveelheid verdelen in zes gelijke delen en nagaan hoeveel keer 6 in een hoeveelheid gaat (zonder rest);
  • de deeltafel van 6 reproduceren en noteren met een formule;
  • de deeltafel van 6 in relatie brengen met een herhaalde aftrekking en met de maaltafel;
  • de passende begrippen gebruiken: verdelen, deling, deelteken en quoti?nt.

Blok 5, Les 16