De deeltafel van 9

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een hoeveelheid verdelen in 9 gelijke delen;
  • nagaan hoeveel keer 9 in een hoeveelheid gaat (zonder rest);
  • de deeltafel van 9 reproduceren en noteren met een formule;
  • de deeltafel van 9 in relatie brengen met een herhaalde aftrekking en met de maaltafel;
  • de passende begrippen gebruiken: verdelen, deling, deelteken en quoti?nt.

Blok 6, Les 6