De helft van even getallen tot 100

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de termen de helft van, halveren, verdelen in 2, even en oneven, rest en
  • overschot gebruiken en toepassen;
  • de rest bepalen bij een halvering van getallen tot 20;
  • getallen structureren en handig splitsen om ze te halveren;
  • de helft nemen van even getallen tot 100.

Blok 4, Les 11