De keerhandeling

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de begrippen ?optellen?, ?plus?, ?vermenigvuldigen?, ?keer?, ?maal? gebruiken in concrete rekensituaties;
  • het maalteken (?) lezen en correct gebruiken;
  • de keerhandeling omzetten in rekentaal en in een wiskundige formule.

Blok 2, Les 13