De maaltafel van 2

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • passende rekenhandelingen uitvoeren en verwoorden bij het vermenigvuldigen: een bepaalde hoeveelheid een aantal keer nemen;
  • een herhaalde optelling omzetten in een vermenigvuldiging;
  • de producten van de maaltafel van 2 reproduceren.

Blok 2, Les 14