De maaltafel van 4 (dit filmpje is niet beschikbaar)

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de passende rekenhandeling uitvoeren voor een vermenigvuldiging en daarbij vlot de rekentaal gebruiken: vermenigvuldigen, keer, maal, product, maalteken of vermenigvuldigingsteken;
  • een herhaalde optelling omzetten in een vermenigvuldiging;
  • de producten van de maaltafel van 4 reproduceren;
  • de wisseleigenschap onderzoeken bij de gekende maaltafels.

Blok 4, Les 3