De maaltafel van 5

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de passende rekenhandeling uitvoeren voor een vermenigvuldiging en daarbij vlot de rekentaal gebruiken: vermenigvuldigen, keer, maal, product, maalteken of vermenigvuldigingsteken;
  • een herhaalde optelling omzetten in een vermenigvuldiging;
  • de producten van de maaltafel van 5 reproduceren;
  • de wisseleigenschap onderzoeken bij 2 ? 5 en 5 ? 2;
  • enkelvoudige vraagstukken oplossen door op hun niveau het stappenplan te gebruiken.

Blok 3, Les 9