De omtrek van vlakke figuren

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de omtrek van vlakke figuren (veelhoeken en niet-veelhoeken) meten en berekenen;
  • de omtrek van vlakke figuren berekenen met behulp van de eigenschappen van de zijden;
  • de gepaste maateenheid kiezen om de omtrek van figuren te bepalen.

Blok 2, Les 1