De optellingswip

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een optelling correct verwoorden, noteren en uitvoeren;
  • bij eenvoudige optellingen een oplossingsmethode kiezen op basis van inzicht in de structuur van de getallen en in de eigenschappen van de optelling;
  • de begrippen som, optellen, plus en vermeerderen correct gebruiken.

Blok 2, Les 2