De positie van getallen tot 100 op de getallenas en het honderdveld

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een gegeven getal correct plaatsen in het honderdveld en op de getallenas door eerst steunpunten te zoeken (de zuivere tientallen, de getallen die op 5 eindigen, het getal 50);
  • het onderlinge verband tussen opeenvolgende natuurlijke (of gehele) getallen aanduiden als: na 20 komt 21, 22, enz. tot en met 30;
  • getallen tot 100 ordenen van meer naar minder en van minder naar meer;
  • de positie van getallen tot 100 verwoorden als: komt (juist) na, komt (juist) voor, staat tussen ? en ?, staat x plaatsen verder dan, is x minder dan, het vorige getal, het volgende getal.

Blok 2, Les 4