De uitkomst van bewerkingen schatten

Op het einde van de les kunnen de leerlingen:

  • schattingen maken bij bewerkingen van het type HTE + HT, HTE + TE, HTE, -TE, HTE ? HTE, TE ? E, HT ? E, HT : E en HTE : E;
  • bij gegeven schattingen aanduiden welke schatting aanvaardbaar is.

Blok 4, Les 5