De waarde van pi ontdekken

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • de waarde van Pi ontdekken als de constante verhouding tussen de omtrek en de diameter van de cirkel;
  • verwoorden dat de benaderde waarde van Pi gelijk is aan 3,14.

Blok 3, Les 16