Delen door 5, 10, 50 en 100 (1)

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • natuurlijke getallen ? 10 000 en eindigend op een of meer nullen delen door 10.
  • natuurlijke getallen ? 10 000 en eindigend op twee of meer nullen delen door 100.
  • natuurlijke getallen tot 10 000 delen door 5 en door 50 door handig te rekenen of de delingshalter toe te passen.

Blok 2, Les 9