Delen in gelijke delen

Op het einde van deze les kunnen de leerlingen:

  • een hoeveelheid verdelen in een aantal gelijke delen zonder rest, al dan niet met behulp van een splits schema;
  • de formule van een deling afleiden uit een splitsschema;
  • een rekenverhaal verzinnen bij een gekregen formule;
  • de termen deling en quoti?nt correct gebruiken.

Blok 7, Les 11